เทคนิค SEO แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ :

SEO หมวกขาว – เทคนิคที่เครื่องมือค้นหาแนะนำเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่ดี

Black Hat SEO – เทคนิคที่เครื่องมือค้นหาไม่อนุมัติและพยายามลดผลกระทบ เทคนิคเหล่านี้เรียกว่า spamdexing

SEO หมวกขาว กลยุทธ์ของ SEO ถือเป็น White Hat หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1. สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของเครื่องมือค้นหา

2. ไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงใด ๆ

3. เนื้อหาในดัชนีเครื่องมือค้นหาและเนื้อหาถัดไปเป็นไปในทางเดียวกันที่ผู้ใช้จะเห็น

4. คุณภาพหน้าเว็บไซต์

5. เนื้อหาที่มีประโยชน์บนหน้าเว็บ

ในขณะที่ Black hat SEO  จะมีผลตรงกันข้ามกับ White hat

1.พยายามปรับปรุงการจัดอันดับที่ไม่ได้รับอนุมัติจากเครื่องมือค้นหาและ / หรือเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง

2.การเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จากหน้าเว็บที่แสดง

3. เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่แตกต่างจากหน้าเว็บที่เครื่องมือค้นหาจัดอันดับ

4. ใช้กลยุทธในการปิดบัง SEO ปิดบังบอท เช่นการให้บริการหน้าเว็บหนึ่งหน้าเพื่อค้นหาของสไปเดอร์ / บอทโดยเฉพาะในขณะที่อีกหน้าเป็นของคนจริงๆ

5. ใช้ข้อความที่ซ่อนอยู่หรือมองไม่เห็นหรือด้วยสีพื้นหลังของหน้าโดยใช้ขนาดตัวอักษรเล็ก ๆ หรือซ่อนไว้ภายในโค้ด HTML

6  การทำซ้ำคำหลักในเมตาแท็กและการใช้คำหลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ นี้เรียกว่า metatag stuffing

7. การสร้างหน้าเว็บคุณภาพต่ำที่มีเนื้อหาน้อยมาก แต่แทนที่ด้วยคำและวลีที่คล้ายกันมาก หน้าเว็บเหล่านี้เรียกว่า Doorway หรือ Gateway Pages

8. เว็บไซต์มิเรอร์โดยการโฮสต์หลายเว็บไซต์ – ทั้งหมดที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันในแนวความคิด แต่ใช้ URL ที่ต่างกัน

9. การสร้างสำเนาโกงของเว็บไซต์ยอดนิยมซึ่งแสดงเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับเอกสารต้นฉบับ

10.โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ แต่เปลี่ยนเส้นทางนักเล่นเว็บไปยังเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นอันตราย นี่เรียกว่าการหักหลังหน้าเว็บ