Google ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งระดับผู้บริหารคนใหม่ คุณพิชัย ซันดา

Google ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งระดับผู้บริหารคนใหม่ โดยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่มีการก่อตั้งกูเกิลมาเลยทีเดียว ( ใครๆ  ก็รู้ว่าองค์กรระดับโลกนามว่ากูเกิล มีผู้ก่อตั้ง สองคนคือ แรลี่ เพจ และ เซอจี บิน ซึ่งได้ริเริ่มกูเกิลตั้งแต่โปรเจคสมัยเรียน โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ แรลี่ เพจ ได้ออกมาดูแลในส่วนของภาพรวมแทน ส่วนคุณซันดา พิชัย ซึ่งอดีตได้ดูแลในส่วนของ Android หุ่นเขียว และเบราเซอร์ Chrome ก็ได้ขึ้นมาคุมอำนาจแทน คุณพิชัยได้เข้ามาร่วมงานกับ Google ในปี 2004 และเป็นคนใกล้ชิดกับ Larry Page มากที่สุด ในขณะนี้ พิชัยจึงอยู่ในฐานะผู้ควบคุมดูแลบริการหลักทั้งหมดของ Google ไม่ว่าจะเป็น ระบบค้นหา, Map, Google+, การวิจัย, Android, Google Chrome, ขายและโฆษณา รวมไปถึง Application คุณพิชัยได้เริ่มงานกับ Google ในตำแหน่ง Vice President of Product…

Read More