เทคนิค SEO White hat และ Balck hat

เทคนิค SEO แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ : SEO หมวกขาว – เทคนิคที่เครื่องมือค้นหาแนะนำเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่ดี Black Hat SEO – เทคนิคที่เครื่องมือค้นหาไม่อนุมัติและพยายามลดผลกระทบ เทคนิคเหล่านี้เรียกว่า spamdexing SEO หมวกขาว กลยุทธ์ของ SEO ถือเป็น White Hat หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้: 1. สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของเครื่องมือค้นหา 2. ไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงใด ๆ 3. เนื้อหาในดัชนีเครื่องมือค้นหาและเนื้อหาถัดไปเป็นไปในทางเดียวกันที่ผู้ใช้จะเห็น 4. คุณภาพหน้าเว็บไซต์ 5. เนื้อหาที่มีประโยชน์บนหน้าเว็บ ในขณะที่ Black hat SEO  จะมีผลตรงกันข้ามกับ White hat 1.พยายามปรับปรุงการจัดอันดับที่ไม่ได้รับอนุมัติจากเครื่องมือค้นหาและ / หรือเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง 2.การเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้จากหน้าเว็บที่แสดง 3. เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่แตกต่างจากหน้าเว็บที่เครื่องมือค้นหาจัดอันดับ 4. ใช้กลยุทธในการปิดบัง SEO ปิดบังบอท เช่นการให้บริการหน้าเว็บหนึ่งหน้าเพื่อค้นหาของสไปเดอร์ / บอทโดยเฉพาะในขณะที่อีกหน้าเป็นของคนจริงๆ 5. ใช้ข้อความที่ซ่อนอยู่หรือมองไม่เห็นหรือด้วยสีพื้นหลังของหน้าโดยใช้ขนาดตัวอักษรเล็ก ๆ…

Read More